O knihovně

„Ideální“ knihovna se stará o lidi. Je provázaná s životem v dané obci tak, že se pro něj stává nepostradatelnou. „Ideální“ knihovna je taková knihovna, které si lidé ani pořádně nevšimnou, protože je pořád na svém místě a vždycky má to, co potřebují.

(Z knihy „Dewey - Kocour z knihovny, který okouzlil celý svět“ od Vicki Myron)

Obecní knihovna Dobrkovice nabízí svým čtenářům, dětským i dospělým, široký výběr literatury, převážně beletrie, dětských knih a naučné literatury. V knihovně je možnost si zapůjčit ze sedmi druhů časopisu. Nabízíme také bezplatný přístup na internet.

Od roku 2002 na základě Smlouvy o poskytování regionálních knihovnických služeb v rámci regionálních funkcí uzavřené mezi Krajskou knihovnou Františka Bartoše ve Zlíně a obcí Dobrkovice, metodicky vedou Obecní knihovnu v Dobrkovicích pracovníci Obvodní knihovny Jižní Svahy ve Zlíně.

Fotogalerie: O nás